RENHOLD MED 100% KVALITETSGARANTI

Vi garanterer et fornøyd resultat med jobben vi utfører. Kvalitet & Garanti er to ord vi er stolte av å kunne kombinere. Derfor har vi kvalitetsgaranti på alt arbeid vi utfører. Vår strenge kvalitetsgaranti gir deg en trygghet du skal være fornøyd.

Misfornøyd med vasken?

Du kan kreve at vi retter mangler ved vasken uten kostnad eller ulempe for deg.

Rettingen skal skje innen rimelig tid. Klage må sendes til oss via telefon eller epost innen 48 timer.