Ved inngåelse av avtale om handel med BE GOOD AS, godtar kunden nedenstående betingelser, dersom
ikke annet er skriftlig avtalt.

Disse Generelle Vilkårene ("Generelle Vilkår") gjelder mellom selskapet Be Good AS med
organisasjonsnummer 920328385 , og Kunder. Disse Generelle Vilkårene ble oppdatert 29.1.2021 og er
tilgjengelige på selskapets nettside www.vaskemester.no


Om tjenesten


1. Når det foreligger en Avtale mellom Kunden og Selskapet, skal Selskapet sørge for at Tjenesten
utføres i samsvar med Avtalen. Selskapet er forpliktet til å sikre at Tjenesten utføres på en profesjonell
måte. Av HMS hensyn flyttes ikke tunge gjenstander eller møbler av våre servicemedarbeidere.
Tjenestebestilling og avbestilling
Kunden blir bundet til Tjenesten og Avtalen når den aktuelle bestillingen sendes til Selskapet via
Nettsiden. Avtalen mellom Kunden og Selskapet anses å være inngått når Selskapet har bekreftet
Kundens bestilling via e-post.
Kunder har rett til å kansellere Tjenesten opptil 24 timer før Tjenestens starttid uten at et gebyr (definert
senere i teksten) blir belastet Kunden. Ved avbestilling som gjøres mindre enn 24 timer før avtalt
starttidspunkt for Tjenesten, vil Kunden ikke få refusjon.
Hvis Selskapets Rengjørere ikke har tilgang til avtalte lokaler på bestilt tidspunkt, regnes dette som
avbestilling mindre enn 24 timer før avtalt starttidspunkt for Tjenesten.
Endring av avtalt tidspunkt for en Tjeneste er ikke mulig mindre enn 24 timer før starttidspunktet.
Avbestillinger gjøres som e-post.


Kundens involvering


Kunden skal bidra til utførelsen av Tjenesten. Kunden bør gi skriftlige opplysninger om spesielle
omstendigheter som Selskapet må ta hensyn til ved utførelsen av Tjenesten. For at Tjenesten skal utføres,
må Kundene i rimelig grad rydde løse gjenstander før Tjenesten utføres, og lokalene som skal rengjøres
må ikke være i verre tilstand enn normalt ved vanlig bruk av lokaler.
Kunder skal sørge for at Rengjørere har tilgang til eiendommen fra Tjenestens første dag til sluttdatoen i
samsvar med Avtalen med Selskapet. Hvis det er et alarmsystem i lokalene, skal Kunden informere
Selskapet og Rengjørerne om dens eksistens før Tjenestens første dag, og skal instruere Rengjørerne om
hvordan man bruker systemet. Hvis Kunden ikke instruerer i bruken av alarmsystemet og Rengjørere ved
et uhell forårsaker at alarmen går, er Kunden ansvarlig for konsekvenser og relaterte kostnader.
Kunden er ansvarlig for at Rengjørere har tilgang til varmt og kaldt vann samt fungerende stikkontakter
under utførelsen av Tjenesten. Rengjøreren skal også ha rett til å bruke Kundens toalettfasiliteter hvis det
er nødvendig for arbeidsmiljøet.
Kunder skal sørge for at det ikke er løse kjæledyr på eiendommen eller i lokalene, eller andre forhold som
er til fare for utførelsen av Tjenesten eller Rengjørerne. Rengjørere har rett til å kansellere utførelse av

Tjenesten hvis han eller hun har rimelig grunn til å tro at utførelsen utgjør fare for helse, sikkerhet og
miljø. Hvis Tjenesten ikke kan utføres, og det skyldes Kunden, vil Selskapet belaste Kunden for
kostnadene påført Selskapet i forbindelse med dette.
I forbindelse med Rengjørernes ferieavvikling og eventuelt sykefravær, vil Selskapet prøve å ordne en
vikar for ham eller henne og kontakte Kunden omgående for en Avtale om passende løsning. Utsatt
utførelse av Tjenesten grunnet Rengjørerens sykefravær regnes ikke som forsinkelse. Selskapet skal
organisere en separat Tjeneste i slike tilfeller gjennom en gjensidig avtale med Kunden.
BE GOOD AS trenger informasjon om flater, gjenstander, innredninger eller utstyr som krever spesiell
behandling. Legg gjerne frem en bruksanvisning. Spesialmidler holder du som kunde selv.


• Vennligst ikke gi viktig info muntlig om din bolig våre arbeidere som kommer til deg. All
informasjon som omhandler spesielle forhold i din bolig, samt husdyr som er hjemme, må sendes
til oss skriftlig pr e-post til info@vaskemester.no– slik at vi får registrert det i vårt system.
• Rydde bort gjenstander som er emosjonelt og/eller fysisk uerstattelig. Dette er
gjenstander vi ikke erstatter.
• Dårlig oppheng av bilder og andre gjenstander på vegg må sikres.
• Sikre speil og bilder som står løst på gulv/lent mot vegg.
• Vask av flater utføres med bruk av vann og såpe. Dersom det er materialer som ikke tåler
dette, må det varsles via epost.
Som kunde plikter du å informere oss om bruk av kameraovervåkning i ditt hjem. Hjemmet ditt er
arbeidsplassen til våre servicemedarbeidere, og de har rett til å vite om boligen overvåkes.

 

100% kvalitetsgaranti


Vi garanter et fornøyd resultat med jobben vi utfører. Kvalitet & Garanti er to ord vi er stolte av å kunne
kombinere. Derfor har vi kvalitetsgaranti på alt arbeid vi utfører. Vår strenge kvalitetsgaranti gir deg en
trygghet du skal være fornøyd.
Du kan kreve at vi retter mangler ved vasken uten kostnad eller ulempe for deg.
Rettingen skal skje innen rimelig tid. Klage må sendes til oss via telefon eller epost innen 48 timer.
Kunden må gi nødvendige detaljer og bevis (for eksempel bilder) av skader eller dårlig utførelse av
Tjenesten.


Det samme gjelder mistanke om tyveri. Våre kunder er forsikret dersom vi, mot formodning, skulle komme til å skade en gjenstand når oppdraget
utføres. Hvis, mot formodning, noe skulle bli ødelagt i forbindelse med renhold, må kunden ta kontakt
umiddelbart og senest innen 48 timer. Ved evt. erstatning så følges normale forsikringsvilkår hvor det
gjøres fradrag for alder, slitasje og gjenværende sannsynlig brukstid. Erstatning gjelder kun der hvor
gjenstanden er i forskriftsmessig stand, tilkoblet på forskriftsmessig måte og hvor gjenstandens
vedlikeholdsplan har blitt fulgt.

Vaskehjelp


Ved første service anbefales kjøp av en startpakke i tillegg til standard service. Denne innebærer en
grundigere støvtørking og vask av gulvlister, karmer, brytere og andre tilgjengelige flater.

For å tilpasse kjøreruter, kan det hende at vi må endre din valgte vaskedag. Dersom dette blir aktuelt vil vi
selvfølgelig kontakte deg angående dette. Tjenesten utføres hverdager mellom kl. 08.00-20.00, med
mindre andre tidspunkter er avtalt.


Hvitevarevask:
En standard hvitevareservice inkluderer et kombinert kjøle- og fryseskap, mikrobølgeovn og en stekeovn
med tilhørende kjøkkenvifte.

Ved bestilling av hvitevarevask vær oppmerksom på følgende:

Ved vask av kjøleskap og fryser må dette være tomt, skrudd av og ikke tilkoblet strøm. Fryser må i
tillegg være aviset på forhånd. Fjern evt. deksel hvor vi skal vaske under* og trekk de frem hvis det skal
vaskes bak

Ved vask av komfyr – denne må være koblet til strøm slik at vi får brukt produktene våre korrekt.
Dersom du har doble glass i din komfyr – og ønsker de vasket, må du selv skru de fra hverandre og
sammen igjen. Skal vi vaske bak komfyren, må du trekke den frem før vi kommer. Dersom du har komfyr
med pyrolyse, må pyrolyse kjøres kvelden før vi kommer, for at vi skal kunne gjøre den rent.

Vask av oppvaskmaskin – vennligst legg frem passende rensetablett for dette. Sluk og slanger må renses
av kunde. Vi vasker oppvaskmaskinen utvendig og dersom vi skal vaske bak, må den være trukket frem
av kunde.

Ved vask av kjøkkenvifte, vennligst ta ut filtrene, så blir disse vasket med et fettløsende middel og kan
bli kjørt i oppvaskmaskinen etter avtale. Kjøkkenviften rengjøres så utvendig og innvendig der vi kommer
til, med passende middel.
Vaskemaskin og tørketrommel må være skrudd av og koblet fra strøm samt trukket ut fra veggen
dersom vi skal vaske bak. Vi vasker utvendig og innvendig på trommel og glass. Dersom du ønsker av vi
skal sette på et renseprogram, ta kontakt med oss for avtale. 
Vær oppmerksom på at våre vasketeam foretar kun vask. De har ikke med seg annet verktøy. Vi
demonterer ikke hvitevarer eller andre installasjoner.

Avfallsbeholdere:

Ved vask av avfallsbeholdere må disse tømmes av kunden før rengjøring. Vi kaster
ikke søppel.

Vindusvask:


For utvendig vindusvask må vinduene enten være vendbare eller tilgjengelige uten bruk av lift eller stige.
Vi benytter normalt teleskopstang med en lengde på opp til 1,5 meter.
For vindusvask utover dette ta kontakt for egen skreddersydd avtale.
Vindusvask er beregnet på antall kvadratmeter valgt ved bestilling. Dersom vinduene fryser ved
innvendig vask, vil ikke vinduene bli vasket.


Betalingsform


Avtalt beløp, trekkes i etterkant av utført oppdrag.
Vi tilbyr Collector Checkout som betalingsmetode. Etter identifisering i kassen viser Collector deg de
ulike alternativene du kan velge imellom. Du velger ønsket betalingsmetode etter at du har sluttført ditt
kjøp.
Gjeldende betalingsmåter som i dag kan tilbys av Collector Checkout er :
• Faktura (fristen er 30 dager)
• Kort (VISA/Mastercard)
Faktura ligger som forvalgt betalingsalternativ så lenge Collector godkjenner deg for fakturakjøp. Vi tar
ikke noe fakturaavgift for valg av faktura. Du velger fritt hvilket alternativ du ønsker å bruke.
Kontakt og Kundeservice hos Collector Norge.
Uansett hvilket betalingsalternativ du velger er det Collector, eller noen av Collectors samarbeidspartnere,
som håndterer betalingstransaksjonen. Har du spørsmål vedr. din betaling, ta i første omgang kontakt med
Collector Norge.